GABI NG LAGIM

Share this Story to your Friends
0
(0)

GABI NG LAGIM

Filipino Horror/Ghost stories and Scary Encounters

From Horror PINOY Facebook Page

 

Kwento lang sa akin ito ng Lolo Aldo ko noong sila ay binata pa.

Nakatira ang pamilya nina Lolo Aldo sa isang baryo na malayo sa bayan. Walang kuryente at walang sasakyan maliban sa kalabaw at baka. Dahil malayo sa kabihasnan, hindi nawawala ang mga istorya tungkol sa mga bantog na aswang o mangkukulam at iba pang nilikhang kampon ng kadiliman.

Malakas ang paniniwala ng mga magulang nina Lolo Aldo at kapatid nitong si Edmar sa Maykapal. Pinalaki sila nito na may takot sa Diyos at may respeto sa mga nakakatanda.

Araw ng pagtatapos ni Lolo Aldo noon sa sekondarya. Nagka-ayaan ang grupo nilang magkakaibigan na mag-inuman sa bahay nina Tinyo sa kabilang sityo. Dala ng sobrang kasiyahan, nagpaalam si Lolo Aldo sa kanyang mga magulang at hinikayat ang kapatid nitong si Edmar na sumama dahil hindi na rin siya iba sa grupo at para may kasama siyang pauwi mamaya.

Unang beses ni Edmar makakapunta kina Tinyo kaya naman humiram ito sa ina ng bibliya at rosaryo sa isiping baka hatinggabi na sila umuwi at maka-engkwentro ng mga nilalang ng kadiliman.

Habang nasa daan ay malikot ang mga mata ni Edmar. Waring may tinutukoy o sadyang inaaral lang ang bagong kapaligiran. Samantalang ang anim namang magkakaibigan ay punong puno ng tawanan.

Ala-syete ng gabi nang sila ay magsimulang mag-inuman. Lahat ng natirang pagkain galing sa handaan at hapunan ay inilabas ng Tatay ni Tinyo para sa kanila kaya naman tuwang tuwa ang pitong magkakaibigan.

Palipat-lipat ang paksa ng kanilang kuwentuhan. Mga alaala ng kalokohang ginawa nila sa paaralan, mga babaeng halos kabaliwan ng iba sa kanila at mga naiisip na plano kung ano ang kukuning kurso sa kolehiyo.

Hating-gabi na ng magtanong si Edmar kung pwede na silang umuwi. Tatlong araw bago magkabilugan ng buwan kaya malakas ang paniniwala nitong may mga nilalang silang makakasalubong sa pag-uwi.

Kahit ayaw pa pumayag ni Anton, wala na rin siyang nagawa kundi ang magligpit ng bag. Pinagdidiinan nitong marami lang nainom si Edmar kaya kung anu-ano ang iniisip.

Pagkatapos magpaalam sa mga magulang ni Tinyo, nagsimula ng baybayin ng anim na kalalakihan ang maalikabok na daan. Malamlam ang buwan, hindi masyadong maliwanag at hindi rin ganoon kadilim kaya walang nag-abalang maglabas ng flashlight.

Mahinang pag-uusap lang ang ginawa ng lahat. Kahit lasing, alam ng bawat isa na nakakatakot ang daang kanilang tinatahak pauwi. Maraming malalaking puno ang nakapaligid sa daan at mga mayayabong na kawayan na minsa’y nakakagulat kapag nililipad ng hangin.

Nang malapit na sila sa ilog na kanilang tatawiran, may naaninag si Tomas na tao malapit sa ilog. Napatigil ang grupo at tumabi sa daan nang sa ganoon ay hindi sila makita. Muli itong inusisa ni Tomas at napagtantong babae ito dahil sa haba ng buhok.

Dito na sumingit si Anton at nag-kuwento tungkol sa bantog na aswang na pinalayas mula sa kabilang probinsya at napabalitang lumipat sa bayan nila. Narinig niya ito sa kwento ng kanilang kapit-bahay. Aswang daw ang babae. Kayang kaya daw nitong mandagit ng tao at ilipad palayo para kainin.

Nawala ang lasing ng lahat ng biglang umungol ang babae na wari ba’y may naaamoy ito sa di kalayuan. Sa konting liwanag ng buwan, nakita ng anim ang nakakapanindig-balahibong pagbukas ng pakpak nito.

Huli na para makapag-isip ng plano ang lahat ng biglang lumipad ang aswang patungo sa malaking puno ng Akasyang kanilang pinagtataguan. Halos mawala sa katinuan ang lahat sa lakas ng pagaspas ng mga pakpak nito at mabangis na ungol na para bang hayok na hayok sa laman ng tao.

Nagpiglasan ang lahat at kanya-kanyang karipas ng takbo sa di-malamang lusutan maliban kay Edmar na malakas ang kapit sa rosaryo at bibliya. Nanginginig itong nagsamo ng dasal.

Hindi na natapos ni Edmar ang unang dasal dahil nagngangalit na nilundagan siya ng mabangis na nilalang. Kinagat agad siya nito sa braso. Halos mawalan ng malay tao ni Edmar ng humarap sa kanya ang halimaw na punong puno ng dugo ang bibig na may matutulis na ngipin. Nahilo siya sa malansang amoy nito kaya naman mabilis siyang tinangay ng aswang pataas. Habang inililipad paitaas, naramdaman niya ang pagkagat ng aswang sa kanyang leeg. Bago pa panawan ng malay, kitang kita ni Edmar ang Kuya Aldo niyang umiiyak habang sinusundan sila habang tumatakbo.

 

Source: FB PAGE

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this story.

Share this Story to your Friends

Leave a Comment